Ik heb recht op zorg die speciaal voor kinderen is.

Daarbij is mijn gezin net zo belangrijk als ik.

 

Handvest Kind en Zorg artikel 3

Artikel 1:

Ik en mijn ouders mogen altijd zeggen hoe ik verpleegd en behandeled wil worden. Wij mogen meebeslissen over de zorg.

In grote mensentaal is dit: “Zieke kinderen en hun ouders worden te allen tijde gestimuleerd om hun behoeften en wensen ten aanzien van de zorg kenbaar te maken en over de zorg mee te beslissen. (art.3,12 VRK)”

Artikel 2:

Ik word altijd verpleegd en behandeld door mensen die geleerd hebben hoe dit bij kinderen moet.

In grote mensentaal is dit: “Zieke kinderen worden altijd verpleegd en behandeld door professionals die specifiek voor deze zorg aan kinderen zijn opgeleid. Die professionals beschikken over de kennis en ervaring die nodig is om ook aan de emotionele, psychologische en spirituele behoeften van het kind en het gezin tegemoet te komen (art.3,19 VRK).”

1. regel_1_kind_in_bed_

Artikel 3:

Ik hoef niet in een ziekenhuis te blijven als ik ook thuis of op een andere plek verpleegd of behandeld kan worden.

In grote mensentaal is dit: “Zieke kinderen worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig hebben ook in dagbehandeling, poliklinisch of thuis kan worden verleend (art.24,25 VRK).”

Artikel 4:

Ik krijg de kans om te spelen en om leuke dingen te doen. Net als mijn vrienden/ vriendinnen.

In grote mensentaal is dit: “Zieke kinderen hebben mogelijkheden om te spelen, zich te vermaken en zich te ontwikkelen, al naar gelang hun leeftijd en lichamelijke conditie (art.3,28, 29,31 VRK).”

Artikelen handvesten Kind en Ziekenhuis en Kind en Zorg

6.2-regel_6_KINDEREN_EN_LEEFTIJD

Artikel 5:

Ik mag altijd mijn ouders bij mij hebben, waar ik ook ben. Ik heb recht op een leuke en veilige plek. Waar ik samen ben met kinderen van mijn eigen leeftijd en waar genoeg mensen op mij letten.

In grote mensentaal is dit: “Het is voor zieke kinderen altijd mogelijk om hun ouders of verzorgers bij zich te hebben, waar zij ook behandeld en/of verpleegd worden. Ze hebben recht op verblijf in een stimulerende, veilige omgeving waar voldoende toezicht is en die berekend is op kinderen van hun eigen leeftijdscategorie (art.3,9,18,28,29 VRK).”

Artikel 6:

Ik heb recht op bescherming tegen mishandeling en misbruik. Binnen mijn gezin en buiten mijn gezin.

In grote mensentaal is dit: “Zieke kinderen hebben recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling en/of verwaarlozing zowel in het gezin als daarbuiten (art.3,9,19 VRK).”

10. regel_10_niet_storen

5.1-regel_5_kind_ouder_info

Artikel 7:

Ik word alleen gehoord en gezien door mensen die mij ook behandelen. Bij andere mensen moet ik eerst zeggen of ik dat goed vind. En mensen denken er altijd aan dat ik een kind ben.

In grote mensentaal is dit: “Elk ziek kind en ieder lid van een gezin met een ziek kind wordt benaderd met tact en begrip en hun privacy wordt te allen tijde gerespecteerd (art.16,30 VRK).”

Artikel 8:

Ik word zoveel mogelijk verpleegd en behandeld door dezelfde mensen die met elkaar samenwerken.

In grote mensentaal is dit: “Een ziek kind wordt verpleegd en behandeld door zoveel mogelijk dezelfde personen die onderling samenwerken in een multidisciplinair team en individueel en vanuit het team op een open en eerlijke manier communiceren met het kind en het gezin (art.3,19 VRK).”

 

9.1-regel_9_verzorging_zelfde

2. regel_2_kind_aan_hand_2

Artikel 9:

Ik krijg geen behandelingen of onderzoeken die ik eigenlijk niet nodig heb. Als ik pijn heb of angstig ben, dan helpen ze mij.

In grote mensentaal is dit: “Zieke kinderen worden beschermd tegen onnodige behandelingen en onderzoeken en maatregelen worden genomen om pijn, lichamelijk ongemak en emotionele spanningen te voorkomen dan wel te verlichten (art.3,12,17 VRK).”

Artikel 10:

Ik en mijn gezin krijgen altijd informatie die klopt en die wij begrijpen.

In grote mensentaal is dit: “Elk ziek kind en ieder lid van een gezin met een ziek kind wordt gedurende het hele zorgtraject, van diagnose tot eventueel overlijden, voorzien van correcte en relevante informatie die op een voor hen begrijpelijke manier wordt verstrekt (art.17 VRK).”

4.1-regel_4_informatie

To Top